F3K Horky

Všetkých pretekárov, priaznivcov i zvedavcov pozývame na preteky leteckých modelárov v kategórii F3K (rádiom riadené hádzadlá), ktoré sa uskutočnia na modelárskom letisku Brezovec v Hôrkach pri Žiline dňa 14. apríla 2018.

 

Propozície

 

Názov preteku: „F3K Hôrky“

Organizátor: Rogalo Club Straník

Riaditeľ preteku: Róbert Braciník

Číslo preteku: LE-2018-141-01

Kategória: F3K FAI, podľa platných pravidiel na r. 2018

Termín: 14.04.2018

Miesto konania: Modelárske letisko Brezovec – Hôrky pri Žiline

GPS: 49.195090, 18.697696 ( 49°11'42.3"N 18°41'51.7"E)

 

Mapka:


Stručný popis cesty: Zo Žiliny smer Hôrky, v obci za futbalovým ihriskom odbočiť doľava k poľnohospodárskemu družstvu, ďalej rovno po poľnej ceste popri družstve, na križovatke v tvare T sa dať doľava. (letisko je vidieť od tejto križovatky). Odbočky budú značené šípkami.

 

Štartovné: 8,- €

 

K dispozícii nebude občerstvenie, no bude k dispozícii gril.

 Časový harmonogram:     08,00 – 09,00        Príchod, registrácia pretekárov

                           09,00 – 09,30        Briefing, org. info, zahájenie preteku

                                      09,30 – 12,30        Lietanie – 1. blok (cca 5 úloh)

                                      12,30 – 13,30        Obed

                                      13,30 – 17,00        Lietanie – 2. blok (cca 5 úloh)

                                      17,00 – 18,00        Vyhodnotenie súťaže, záver

                                     

 

Víťazi budú odmenení pohármi s označením súťaže.

 

Organizátor môže zmeniť časový harmonogram vzhľadom na počasie!

 

 

Prihlásiť sa môžete elektronicky na adrese bracinik@naruc.sk do 10.04.2018

V prípade prihlásenia po tomto termíne organizátor vyžaduje štartovné 10,- €

 

Nezabudnite si doniesť vlastné stopky!

Ċ
Martin Krpata,
27. 3. 2018 5:56
Comments