Mělník 17.6.2017

Pořadatel: Modelklub Mělník 
Kategorie: FAI - kategorie F3K,F6D 
Termín: 17.6. 2017 
Číslo soutěže: 481 
Přístup: od každého zúčastněného pilota bude požadována při registraci platná licence SMČR pro rok 2017 
Ředitel soutěže: Jan Zelenka, Ve vinicích 560, 276 01 Mělník, tel 607 553 056 

Program soutěže:
 9:00 – Registrace závodníků 
9:30 - zahájení soutěže 
9.45 - start 
Po závodě bude probíhat Clarkson Cup F6D 
16:00 - předpokládaný závěr závodu F3K 

Soutěžní vklad F3K: 150 Kč 
Přihlášky: na adresu janzelenka@email.cz Po té bude vybíráno dvojnásobné startovné! 
Přihláška musí obsahovat: jméno soutěžícího číslo licence klub čísla kanálů dvou vysílacích kmitočtů (vyjma 2,4Ghz) 

Možnost objednání pizzy z pizzerie Mex s dovozem 

Protesty: Přijímají se pouze písemně se vkladem 500Kč nejpozději 30 minut po události, které se protest týká. Protesty přijímá ředitel soutěže a řeší je hlavní rozhodčí společně se členy sportovní komise. Jestliže bude protest uznán, bude vklad vrácen. 

Popis cesty na stránkách mělnického klubu: http://www.modelklub-melnik.cz
Ċ
Martin Krpata,
6. 4. 2017 12:13
Comments