Mělncké F3K 24.9.2017

Pořadatel: Modelklub Mělník
Kategorie: FAI - kategorie F3K,F6D
Místo konání: Modelářská plocha v Jelenici u Mělníka -  mapy.cz
Termín: 24. 9. 2017
Číslo soutěže: 570
Přístup: od každého zúčastněného pilota bude požadována při registraci platná licence SMČR pro rok 2017
Ředitel soutěže: Jan Zelenka, Ve vinicích 560, 276 01 Mělník, tel 607 553 056
Program soutěže: 
9:00 – Registrace závodníků
9:30 - zahájení soutěže
9.45 - start

Po závodě bude probíhat Clarkson Cup F6D
16:00 - předpokládaný závěr závodu F3K

Soutěžní vklad F3K: 150 Kč
Uzávěrka přihlášek: 22.9. 2017 na adresu janzelenka(@)email.cz
                                Po té bude vybíráno dvojnásobné startovné!
                                Přihláška musí obsahovat: jméno soutěžícího
                                                                         číslo licence
                                                                         klub
                                                                         čísla kanálů dvou vysílacích kmitočtů (vyjma 2,4Ghz)

Možnost objednání pizzy z pizzerie Mex s dovozem

Protesty: 
Přijímají se pouze písemně se vkladem 500Kč nejpozději 30 minut po události, které se protest týká. Protesty přijímá ředitel soutěže a řeší je hlavní rozhodčí společně se členy sportovní komise. Jestliže bude protest uznán, bude vklad vrácen.

Souřadnice letiště: 50°19'48.403"N, 14°33'24.513"E.
Comments