Zlínské F3K 10. - 11. 5. 2014

Pořadatel : LMK 1 Zlín
Číslo soutěže : 465
Místo : Modelářské letiště LMK Čmelák Holešov, souřadnice 49°19’2.667″N, 17°35’5.824″E
Kategorie : F3K
Datum : 10. – 11. května 2014
Pravidla : Sportovní řád FAI kategorie F3K pro rok 2014, http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/Pravidla/FAI_F3BJ_14.pdf
Frekvence : 35 a 40 Mhz, 2,4 GHz
Hlavní rozhodčí : Petr Dvořák
Ředitel závodu : Marcel Králík, Podlesí IV 5349, Zlín 76005. Tel. 604845891
Přístup : platná licence SMČR, povolená účast zahraničních soutěžících

Přihlášky : do 6. května 2014 na email m.kralik@email.cz, nebo tel.604845891. Přihláška musí
obsahovat jméno a příjmení závodníka, klub, licence a vysílací frekvence. U přihlášek po datu
uzávěrky bude vybíráno dvojnásobné startovné
Startovné : 300,- Kč

Hodnocení : tři soutěžící v každé věkové kategorii
Protesty : přijímá ředitel soutěže proti vkladu 500,- Kč nejpozději do 30-ti minut po události, které se
protest týká. V případě uznání protestu bude vklad vrácen.

Program:
1. Den
9:00 hod. – registrace
9:30 hod. – zahájení závodu
18:30 hod. – předpokládaný závěr závodu
2. Den
9:00 hod. – zahájení druhého dne závodu
15:00 hod. – předpokládaný konec závodu
Počet kol : 12

Občerstvení : ano – nápoje + grilovaná uzenina
Ubytování : možnost přespání na ploše letiště ( bude vymezen prostor pro stany )

Těšíme se na Vaši účast. Za LMK 1 Zlín
Marcel Králík
Ċ
Martin Tomek,
14. 4. 2014 22:08
Comments