MČR F3K Jehnědí

Propozice a pozvánka na MČR F3K - Jehnědí 21-22. 6. 2014
 
Vyhlašovatel : Svaz modelářů ČR 
Pořadatel : RCK RC Modely 
Kategorie : FAI - kategorie F3K 
Místo konání : Plocha pro ultralehká letadla Jehnědí 
Termín : 21-22. 6. 2014 
Číslo soutěže : 25 
Přístup : od každého zúčastněného pilota bude požadována při registraci platná 
licence SMČR pro rok 2014 
Jury : Lumír Apeltauer 
Ředitel soutěže: Roman Plesl, Záměl 215, 517 43 Potštejn, tel 774866877 
 
Startovné: 550 Kč - kromě klasického startovného cena obsahuje i 3 jídla a 3 nápoje (sobota oběd + večeře, neděle oběd). Je možné přiobjednat i další jídla pro nesoutěžící (260kč za osobu) 
 
Uzávěrka přihlášek: 18. 6. 2014 na adresu f3k@plesl.cz - nutné dodržet termín kvůli zajištění občerstvení 
Po té bude vybíráno dvojnásobné startovné! 
 
Přihláška musí obsahovat: jméno soutěžícího 
číslo licence 
klub 
čísla kanálů dvou vysílacích kmitočtů (vyjma 2,4Ghz) 
e-mail a telefon 
počet nesoutěžících osob pro objednání občerstvení 
 
Protesty: Přijímají se pouze písemně se vkladem 500Kč nejpozději 30 minut po události, 
které se protest týká. Protesty přijímá ředitel soutěže a řeší je hlavní rozhodčí společně se 
členy sportovní komise. Jestliže bude protest uznán, bude vklad vrácen. 
 
Dle sportovního řádu SMČR pro rok 2014, musí být všechny soutěžní modely označeny 
číslem licence soutěžícího! Letové úlohy budou upřesněny dle počasí a počtu 
přihlášených závodníků. V případě nepříznivého počasí, pořadatelé mají právo upravit 
počet létaných kol v souladu s pravidly. 
 
 
Program : 
sobota 9:00 - Registrace závodníků 
            9:30 - zahájení soutěže 
          18:00 - předpokládaný závěr závodu 
 
neděle 9:00 - zahájení soutěže 
          16:00 - předpokládaný závěr závodu 
 
Počet kol: 12 (bude upraveno dle počtu soutěžících) 
 
Souřadnice letiště: 49°57'53.99"N 16°18'34.99"E. 
Z hlavní silnice bude letiště označeno šipkami a označením F3K.
Ċ
Martin Tomek,
10. 6. 2014 2:15
Comments