Jelenice 29.3.2014

Propozice a pozvánka na březnové závody F3K a 1. kolo Clarkson Cup F6D .

Mělník - Jelenice 29. 3. 2014
Pořadatel: Modelklub Mělník
Kategorie: FAI - kategorie F3K,F6D
Místo konání: Modelářská plocha v Jelenici u Mělníka
Termín: 29. 3. 2014
Číslo soutěže: 430
Přístup: od každého zúčastněného pilota bude požadována při registraci platná licence SMČR pro rok 2014
Ředitel soutěže: Jan Zelenka, Ve vinicích 560, 276 01 Mělník, tel 607 553 056
Program soutěže: 
9:00 – Registrace závodníků
9:30 - zahájení soutěže
Během závodů bude probíhat 1. kolo Clarkson Cup F6D
16:00 - předpokládaný závěr závodu F3K

Soutěžní vklad F3K: 100 Kč
Uzávěrka přihlášek: 27.3. 2014 na adresu janzelenka(@)email.cz
Po té bude vybíráno dvojnásobné startovné!
Přihláška musí obsahovat: jméno soutěžícího
číslo licence
klub
čísla kanálů dvou vysílacích kmitočtů (vyjma 2,4Ghz)

Protesty: Přijímají se pouze písemně se vkladem 500Kč nejpozději 30 minut po události, které se protest týká. Protesty přijímá ředitel soutěže a řeší je hlavní rozhodčí společně se členy sportovní komise. Jestliže bude protest uznán, bude vklad vrácen.
Dle sportovního řádu SMČR pro rok 2014, musí být všechny soutěžní modely označeny číslem licence soutěžícího! Letové úlohy budou upřesněny dle počasí a počtu přihlášených závodníků. V případě nepříznivého počasí, pořadatelé mají právo upravit počet létaných kol v souladu s pravidly.

Souřadnice letiště: 50°19'48.403"N, 14°33'24.513"E . Na této ploše se uskutečnily poslední závody F3K na Mělníku v roce 2013.
Z hlavní silnice budou dané šipky se směrovkami na letiště. Popis cesty na stránkách mělnického klubu: http://www.modelklub-melnik.cz
Ċ
Martin Tomek,
18. 3. 2014 6:51
Comments