F3K, Clarcson Cup

Propozice a pozvánka na březnové závody F3K a 2. kolo Cup F6D. 

Mělník - Jelenice 20. 9. 2014


Pořadatel: Modelklub Mělník

Kategorie: FAI - kategorie F3K,F6D

Místo konání: Modelářská plocha v Jelenici u Mělníka

Termín: 20. 9. 2014

Číslo soutěže: 517

Přístup: od každého zúčastněného pilota bude požadována při registraci platná licence SMČR pro rok 2014

Ředitel soutěže: Jan Zelenka, Ve vinicích 560, 276 01 Mělník

Program soutěže: 

9:00 – Registrace závodníků

9:30 - zahájení soutěže

Během závodů bude probíhat 2. kolo Cup F6D 

16:00 - předpokládaný závěr závodu F3K


Soutěžní vklad F3K: 100 Kč

Uzávěrka přihlášek: 19.9. 2014 na adresu janzelenka(@)email.cz

Po té bude vybíráno dvojnásobné startovné!

Přihláška musí obsahovat: jméno soutěžícího

číslo licence

klub

čísla kanálů dvou vysílacích kmitočtů (vyjma 2,4Ghz)


Protesty: Přijímají se pouze písemně se vkladem 500Kč nejpozději 30 minut po události, které se protest týká. Protesty přijímá ředitel soutěže a řeší je hlavní rozhodčí společně se členy sportovní komise. Jestliže bude protest uznán, bude vklad vrácen.


Dle sportovního řádu SMČR pro rok 2014, musí být všechny soutěžní modely označeny číslem licence soutěžícího! Letové úlohy budou upřesněny dle počasí a počtu přihlášených závodníků. V případě nepříznivého počasí, pořadatelé mají právo upravit počet létaných kol v souladu s pravidly.Souřadnice letiště: 50°19'48.403"N, 14°33'24.513"E. Na této ploše se uskutečnily poslední závody F3K na Mělníku v roce 2013

Z hlavní silnice budou dané šipky se směrovkami na letiště. Popis cesty na stránkách mělnického klubu: http://www.modelklub-melnik.cz

ĉ
Martin Tomek,
14. 9. 2014 10:53
Comments