Bratislavské F3K 2014


PROPOZÍCIE

Názov súťaže: Bratislavské F3K
Organizátor: TOP GUN club, Bratislava
Termín: 27. 9. – 28. 9. 2014
Miesto: RC letisko Častá
GPS: 48°23'45.5"N 17°22'41.3"E
Číslo súťaže: 64/2
Kategória: F3K FAI, podľa platných pravidiel na r. 2014
Riaditeľ preteku: Boris Plevza
Je povolená účasť zahraničných súťažiacich.

Štartovné: 20,- €
V cene štartovného sú dvoje raňajky a v sobotu obed a večera.

Zakladne info: 
Ubytovanie: vo vlastných stanoch priamo na ploche letiska, zabezpečené WC, pitná a úžitková voda.
K dispozícii bude čapované pivo a nealko nápoje.
Prineste si prosím vlastné stopky!

Prihlášky:
do 22. 9. 2014 na adrese: info@m2model.eu
Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko súťažiaceho, klub, licenciu a vysielaciu frekvenciu.

Časový harmonogram: 
Piatok 26. 09.2014
 
možnosť príchodu a utáborenia sa cca po 17:00 hod

Sobota 27. 09. 2014
09:00 – 09:30 – registrácia súťažiacich
09:30 – 10:00 – bríifing, organizačné info, zahájenie súťaže
10:00 – 17:30 – súťažné lety s prestávkou na obed
od 18:00 – voľný program, posedenie pri ohni, opekanie

Nedeľa 28. 09. 2014
09:30 – 11:30 – súťažné lety
12:00 – 12:30 – vyhodnotenie súťaže, záver
13:00 – 14:00 – balenie a odchod účastníkov

Organizátor môže časový harmonogram zmeniť vzhľadom na počasie.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!
Comments