19.10.2013 Mělník - Jelenice

Propozice a pozvánka na závody F3K a 2. kolo Clarkson Cup F6D.

Mělník - Jelenice  19. 10. 2013.


Pořadatel: Modelklub Mělník

Kategorie: FAI - kategorie F3K,F6D

Místo konání: Modelářská plocha v Jelenici u Mělníka

Termín: 19. 10. 2013

Číslo soutěže: 529


Přístup: od každého zúčastněného pilota bude požadována při registraci platná licence SMČR pro rok 2013


Ředitel soutěže: Jan Zelenka, Ve vinicích 560, 276 01 Mělník, tel 607 553 056


Program soutěže: 9:00 – Registrace závodníků 9:30 -  zahájení soutěže Během závodů bude probíhat 2. kolo Clarkson Cup F6D 

16:00 - předpokládaný závěr závodu F3K


Soutěžní vklad F3K:  100 Kč


Uzávěrka přihlášek: 17.10. 2013 na adresu janzelenka(@)email.cz  

Po té bude vybíráno dvojnásobné startovné!


Přihláška musí obsahovat: jméno soutěžícího, číslo licence, klub, čísla kanálů dvou vysílacích kmitočtů (vyjma 2,4GHz).

  

Protesty: Přijímají se pouze písemně se vkladem 500 Kč nejpozději 30 minut po události, které se protest týká. Protesty přijímá ředitel soutěže a řeší je hlavní rozhodčí společně se členy sportovní komise. Jestliže bude protest uznán, bude vklad vrácen.


Dle sportovního řádu SMČR pro rok 2013, musí být všechny soutěžní modely označeny číslem licence soutěžícího! Letové úlohy budou upřesněny dle počasí a počtu přihlášených závodníků. V případě nepříznivého počasí, pořadatelé mají právo upravit počet létaných kol v souladu s pravidly.Souřadnice letiště:   50°19'48.403"N, 14°33'24.513"E. Na této ploše se uskutečnily poslední závody F3K na Mělníku v roce 2012

Z hlavní silnice budou dané šipky se směrovkami na letiště. 
Popis cesty na stránkách mělnického klubu:    http://www.modelklub-melnik.cz
ĉ
Martin Tomek,
29. 9. 2013 1:23
Comments