Hlavní stránka‎ > ‎

Nominační kritéria pro rok 2014

1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů České republiky (SMČR).

2. Celkový počet členů širšího reprezentačního týmu je 6, z toho jsou 3 piloti (kteří zároveň tvoří užší reprezentační tým) a 3 náhradníci.

3. Do žebříčku pro nominaci reprezentantů se započítávají 4 nejlepší výsledky (vyjádřené v procentech) z domácích závodů uvedených v kalendáři KLeMČR . Soutěže s méně jak 12 účastníky nejsou započítávány.

4. U prvních deseti pilotů se dle kritéria v odstavci 3. k výsledkům připočítají tři nejlepší výsledky (vyjádřené v procentech) z mezinárodních závodů seriálu Contest Eurotour.

5. Výsledkem pro určení pořadí bude součet čtyř nejlepších výsledků z domácích soutěží a tří nejlepších výsledků ze seriálu Contest Eurotour. Podle tohoto výsledku bude sestaveno tříčlenné reprezentační družstvo.
Comments